Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego III edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego III edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego III edycja

w okresie od 03.06.2016 r. do 05.11.2016 r.

(z przerwą wakacyjną lipiec – sierpień)

Zapisy na kurs przyjmowane są 10 czerwca 2016 r.

Program kursu:
 1. Nowoczesne podejście do edukacji zdrowotnej.
 2. Metody aktywizujące w nowoczesnej edukacji zdrowotnej.
 3. Rola nauczyciela w edukacji zdrowotnej.
 4. Rozwój psychiczny i społeczny uczniów – potrzeby w zakresie edukacji zdrowotnej.
 5. Metodyka edukacji zdrowotnej (planowanie, realizacja i ewaluacja edukacji zdrowotnej; diagnoza potrzeb uczniów; ocena ucznia z edukacji zdrowotnej).
 6. Rola prawidłowego żywienia dziecka w różnym wieku. Funkcja składników pokarmowych w organizmie młodego człowieka.
 7. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży, alkohol, narkotyki, dopalacze… – profilaktyka i zwalczanie.
 8. Scenariusze lekcji.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 295 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail
  (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz