Kontakt

KOORDYNATOR KURSU:
Magdalena Szreter
tel. 22 833 38 90, wew. 21
mail. m.szreter@spe.edu.pl

Instytut Badań nad Demokracją sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222
02-326 Warszawa, woj. mazowieckie
tel./fax. (22) 833 38 90/(22) 833 39 90
sekretariat@edukacja-zdrowotna.com.pl

SEKRETARZ KONKURSU:

tel. 22 833 38 90 / 22 620-61-15, wew. 19
mail. sekretariat@edukacja-zdrowotna.com.pl

Dodaj komentarz