Strona główna

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 września 2022 r. do 20 lutego 2023 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty  „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Dodaj komentarz