Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego XXI edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego XXI edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego XXI edycja

w okresie od 20.07.2021 r. do 20.09.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r.

Program kursu:
 1. Nowoczesne podejście do edukacji zdrowotnej.
 2. Metody aktywizujące w nowoczesnej edukacji zdrowotnej.
 3. Rola nauczyciela w edukacji zdrowotnej.
 4. Rozwój psychiczny i społeczny uczniów – potrzeby w zakresie edukacji zdrowotnej.
 5. Metodyka edukacji zdrowotnej (planowanie, realizacja i ewaluacja edukacji zdrowotnej; diagnoza potrzeb uczniów; ocena ucznia z edukacji zdrowotnej).
 6. Rola prawidłowego żywienia dziecka w różnym wieku. Funkcja składników pokarmowych w organizmie młodego człowieka.
 7. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży, alkohol, narkotyki, dopalacze… – profilaktyka i zwalczanie.
 8. Scenariusze lekcji.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!