Konkurs

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego XLV edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 lipca 2024 r. do 15 listopada 2024 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest wskazanie, jak ważną rolę w życiu przedszkolaka pełni edukacja prozdrowotna, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu i zaświadczenia o ukończeniu kursu „Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 8 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego”

 1. „Zastrzyk z witamin każdego dnia”. Zorganizowanie zajęć, na których przedszkolaki zrobią kilka sałatek warzywnych i owocowych. Następnie omówienie każdej z nich pod kątem wartości odżywczych, prawidłowego łączenia składników oraz smaku. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 2. Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką /lekarzem/dietetykiem nt. „Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związanego z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, nadwaga, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia…)”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 3. „Szczotka, pasta, kubek…” – higiena osobista każdego dnia. Pogadanka na temat higieny oraz nauczenie dzieci piosenki pt. „Szczotka, pasta, kubek”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć/piosenek, przesłanych do jury konkursu.
 4. Zorganizowanie ogólnoprzedszkolnego dnia sportu, w ramach którego przeprowadzone zostaną zawody w kilku wybranych dyscyplinach, z podziałem na grupy wiekowe. Zawody powinny być poprzedzone dyskusją na temat tego, jaki wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ma aktywność ruchowa. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 5. „Jestem tym co jem?” – rola racjonalne żywienia na co dzień. Pogadanka na temat prawidłowego odżywiania się zwieńczona przygotowaniem gazetki przedszkolnej. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 6. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji/Straży Pożarnej/Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych nt. „Bezpieczne zachowanie w przedszkolu, domu, na ulicy”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 7. Przygotowanie plakatu oraz hasła promującego aktywny tryb życia/aktywny wypoczynek. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego” który w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 17 lipca 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie oraz rodzice.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 listopada 2024 r.
 • Adres jury konkursu „Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego”.: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@edukacja-zdrowotna.com.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz